Tjenester

Vi kan levere kandidater til de aller fleste bransjer og er alltid interessert i nye utfordringer når det gjelder å få tak i akkurat den personen du er ute etter; om det er til et engasjement eller til en fast stilling.

Sibest har levert høyt kvalifisert personell til:

  • Leverandører til olje- og gassindustrien på Sørlandet både teknisk (ingeniører og IKT) og merkantilt personell.

  • Bygg- & Anleggsbransjen, fagarbeidere innen ulike disipliner og merkantilt personell.

  • Industrien, innen ulike fagkategorier som industrisnekkere, maskinoperatører, CNC operatører etc.

  • Handelstanden, både til dagligvarekjeder og selgere på detaljvarer.

Vårt motto er "Mennesket i fokus", og vi vektlegger personlig kontakt i alt vi foretar oss

Menneskene er forskjellige, både hva kompetanse og personlighet angår. Vår styrke er å respektere disse forskjellene i forhold til det arbeidsmiljø våre kandidater skal fungere i.