Arbeidstilsynet

Fra 1. mars i år er det forbudt å bruke bemanningsforetak som ikke er registrert hos Arbeidstilsynet

Forskriften om ny obligatorisk melde- og registreringsordning for bemanningsforetak trådte i kraft 1. januar 2009. 

Forskriften pålegger alle bemanningsforetak eller vikarbyråer som leier ut arbeidskraft i Norge å registrere seg i et nytt offentlig register over bemanningsforetak i Arbeidstilsynet. Bemanningsforetaksregisteret blir et viktig verktøy for å ivareta kvaliteten i utleiebransjen.